Bestyrelse

Formand
Tage Nielsen
Digtervænget 12
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 34 34 24

Næstformand
Bent Ammitzbøll
Strandgårdshøj 60
8400 Ebeltoft
Tlf.: 86 34 28 91

Karl Martin Maarslet Pedersen

Johannes Sørensen

Søren Høg
Jens Baggesens Vej 2
8400 Ebeltoft
Tlf.: 40 20 69 00