Niklas, beskåret

Vi møder forbrugerne på nye platforme

Bliv klogere på vores nye tiltag om at skabe større forbrugerinteresse for vores fjernvarmeværk.

Hvert år administrerer vi 24 mio. kroner af vores forbrugeres penge. Vi synes, at de fortjener at høre mere om, hvordan deres penge egentlig bliver brugt. Derfor fortæller vores driftleder, Niklas Bitsch, her om, hvordan vi ændrer måden, hvorpå vi kommunikerer til vores forbrugere for at skabe mere interesse for vores fjernvarmeværk.

“Varmeværker er et lavinteresseområde for vores forbrugere, men vi vil gerne vise, at det faktisk er dem, der ejer varmeværket,” fortæller Niklas.

Det er ikke længere nok blot at sætte en annonce i lokalaviserne en gang årligt, som informerer om den ordinære generalforsamling, og betragte det som rigelig information til forbrugerne. Der er færre og færre, der læser annoncerne i avisen. Vi vil gerne udvikle os i en retning, hvor vi kommer tættere på vores forbrugere, så de bliver opmærksomme på, at de er medejere af varmeværket.

En af de ting, vi arbejder henimod, er, at der kommer flere til vores årlige generalforsamling, hvor forbrugerne har medbestemmelse og kan få indflydelse på, hvordan fjernvarmeværket drives.

Nye medier i spil

Med 3,5 mio. danskere på Facebook, så er det et medie, vi blandt andet vælger at satse på. Der vil være mange af vores 2.400 forbrugere, der bruger Facebook, og som vil finde det relevant og spændende at komme bag kulisserne og se, hvordan varmeværket fungerer.

Gennem Facebook vil vi gerne involvere og engagere forbrugerne, og vi står til rådighed for dialog med dem. Vores forbrugere får indblik i, hvad vi laver på varmeværket til dagligt. “Det skaber åbenhed og gennemsigtighed,” fortsætter driftslederen.

Indtil videre har vi udsendt nyhedsbreve om vores Dråby-projekt, hvor vi har oplyst om projektet og seneste nyt fra tilslutningen. Nu laver vi også et nyhedsbrev til alle vores forbrugere, hvor de cirka hver anden måned kan læse om de sidste nye tiltag, dagligdagen på værket og få gode råd til at optimere deres energiforbrug.

Vi er klar over, at der ikke sker en ændring her og nu, men at det tager tid at skabe en forbrugerinteresse for varmeværket. “Varme er som regel kun noget, vi tænker over, når det netop ikke er der,” har Niklas måtte konkludere, men ved at binde vores hjemmeside, nyhedsbrev og Facebookside sammen, så vil vi forsøge at skabe dialog med så mange af vores forbrugere som muligt på de platforme, som de hver især bruger mest.

 

Følg gerne med på vores Facebookside og tilmeld dig vores nyhedsbrev her.