Penge

Varsling om ændring af antallet af årlige a conto rater fra 1. juli 2017

Bestyrelsen ved Ebeltoft Fjernvarme A.m.b.a. har besluttet at ændre antallet af a conto opkrævninger fra tidligere 10 årlige rater til nu 4 årlige rater.

Ændringen træder i kraft fra næste regnskabsår, d. 1. juli 2017.


Raterne vil fra næste regnskabsår forfalde til betaling d. 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj i lige store a conto rater på baggrund af budgetteret forbrug.


Forbrugere af NETS/Betalingsservice behøver ikke at foretage sig noget. Opkrævningerne vil stadig køre automatisk, hvis de først er tilmeldt Betalingsservice. Blot fordelt på færre opkrævninger.


Forbrugere, der ikke er tilmeldt NETS/Betalingsservice får tilsendt giro indbetalingskort. 

Er der spørgsmål til ovenstående kan værket kontaktes telefonisk i kontortiden mandag til fredag kl. 8.00 – 14.00 på tlf. 86 34 26 55.