Dråby status

Status på Dråby-projekt, okt. 2017

Vi er godt i gang med tilslutningen. Læs mere her.

Efter fem måneders arbejde mangler vi nu blot at tilslutte syv forbrugere i Dråbydalen til vores fjernvarme. Når de er tilsluttet, kan vi rykke over på den anden side af Dråbyvej og få lavet tilslutningerne på Faunavej og Villershøj.

Vi har nu tilsluttet det nye ledningsnet til det eksisterende. Det har medført en planlagt varmeafbrydelse enkelte steder i Ebeltoft, som efter dagens arbejde igen kunne få varme i huset.

Det nye ledningsnet skal herefter fyldes med vand, så rørene bliver skyllet godt igennem. På den måde sikrer vi, at det vand, vi lukker ind i husinstallationerne, er rent.

 

Vi er dog udfordret på tidsplanen på grund af det regnfulde vejr, som har påvirket både sommerens og nu også efterårets arbejde. Desuden oplever vi, at der er megen travlhed i smedebranchen, som gør det svært at få arbejdskraft til projektet.

Vi forventer dog at hele projektet står klar i november, og vi glæder os meget til at byde de nye forbrugere velkommen.


Er du fra Dråby og skal tilsluttes vores fjernvarme, så husk håndværkerfradraget, så snart du har fået ændret din installation til fjernvarme. Læs mere her.

Dra ̊by Tilslutning 1Dra ̊by Tilslutning 2